Kinas koldioxidutsläpp börjar med största sannolikhet falla under 2024

Inlägget publicerades tidigare i Grows nyhetsbrev.

I mars föll Kinas koldioxidutsläpp med 3 procent efter 14 månaders uppgång efter Covid. Flera analytiker bedömer utifrån officiella data, att utsläppsminskningen beror på stora ökningar i solenergi och vindkraft och att det är en utveckling som kommer fortsätta.

Solenergi och vindkraft tillgodosåg 90 procent av Kinas efterfrågeökning på elektricitet i mars kombinerat med minskad aktivitet på byggmarknaden. Efterfrågan på olja slutade öka vilket ses som en indikation på att oljemarknadens uppgång efter Covid tagit slut.

Vändningen skedde i mars när utsläppen föll med 3 procent, på grund av minskad kolanvändning med 1 procent, låg efterfrågan på olja och 22 procents minskad cementproduktion. Utsläppsminskningen skedde trots 14 procents ökad förbränning av fossilgas.

Utsläppsminskningen från elsektorn är talande eftersom efterfrågan på elektricitet ökade med 7,4 procent och vattenkraften låg under snittet på grund av torka. 

Ökningen av vindkraft och solenergi fick elproduktion från fossila bränslen att minska från 67,4 procent i mars 2023 till 63,6 procent i mars i år.

The rise in the share of electric vehicles (EVs) is making a meaningful dent in oil demand, with the share of electric vehicles out of all vehicles on the road increasing to 10.5%, from 7.0% a year ago, as estimated on the basis of cumulative sales over the past 10 years. This indicates that EV adoption lowered petrol demand growth by 3.5 percentage points.

Trots snabb efterfrågeökning på elektricitet minskade ökningen för storskalig elproduktion till 3 procent, huvudsakligen på grund av ökad produktion från distributerad solenergi (hustak, på företagsbyggnader o dylikt).

Utsläppsminskningen i mars möjliggjordes av 2023 års massiva etableringar av solenergi och vindkraft. Nästan 300 gigwatt ny kapacitet kopplades till elnätet. Denna boom accelererade första kvartalet i år med en ökning på 40 procent jämfört med första kvartalet 2023.

Conversely, the main reason the emissions trend turned into a reduction in March was that power-sector emissions growth slowed down sharply. Emissions from the sector only increased by 1% year-on-year, due to strong growth in solar and wind power generation.

Det finns ännu inte tillräckligt med data för att uppskatta koldioxidutsläppen i april men data från industrin indikerar att trenderna från mars fortsätter.

Kinas utsläpp utgör mer än trettio procent av världens utsläpp.

Our World in Data: Annual CO2 Emissions

Källor

Inlägget publicerades tidigare i Grows nyhetsbrev.

Lämna ett svar